BIP har stor vana av att arbeta tillsammans med kommuner i Sverige och har en god förståelse för de utmaningar som kommuner står inför. 

Vi på BIP har ett spektra av "produkter" till kommuner när det kommer till att utveckla människorna som arbetar inom kommunen. Det kan vara allt från myndighetsutövare till chefer och annan personal. Alla människor måste utvecklas i takt med att kulturen förändras.

Nedan presenteras ett axplock av områden som vi på BIP kan vara kommuners verktyg till utveckling. Naturligtvis kan vi inte allt - Men det vi kan det kan vi bra.

BIP består av ett nätverk av kompetenser som arbetar under Frilans Finans Sverige AB.

 

Utbildning & Föreläsning

Rubriken skvallrar om att vi ser utbildning och föreläsning som två separata pedagogiker. För oss syftar utbildning till att lära människor ett "hantverk", medan föreläsning syftar till att skapa en känsla och/eller motivation.

Vi har otaliga ämnen som är anpassade till kommuner.

Vi kan exempelvis skapa en kompetens inom affärsmässighetens komplexa värld, för att kunna vara ett stöd till näringslivet på orten. Näst intill en katalysator - det vill säga att "skapa en reaktion utan att själv förändras".

Vi kan ge personal redskap i hur de själva skapar ett team av arbetsgruppen och låter professionalismen bli överordnad motverkande konflikter och intern konkurrens. För chefer har vi utbildningar i hur de skapar förutsättningar att hantera sina team och hur de sakta gör "insättningar" i omgivningens förtroendekapital.

Vi arbetar med andra ord inom de flesta områden där just människor möter människor. Hur vi går från en grupp till ett team. Hur vi går från chef till ledare och hur vi går från "vi-och-dom" till växelverkan och samverkan.
 

Projekt & konsultation

För oss på BIP är det en stor skillnad mellan att tro och att veta. Detta betyder att vi har tagit fram ett antal verktyg för att ledsaga kommuner att just gå från att tro vad människor känner och tycker, till att veta ärligt och uppriktigt.

BIP erbjuder kommuner bland annat "självbildsinventeringar". Detta betyder konkret att vi arbetar under en period inom kommunen med att hitta de komponenter inom verksamheten som behöver utvecklas. Det kan vara allt från att kommunikationen behöver förändras, till att cheferna måste bli tydligare. Det kan vara att personalen måste styras om till att agera mer professionellt och det kan handla om att skapa en annan kultur inom kritik och feedback. Områdena är otaliga.

Efter dessa arbeten presenteras en "självbild" för verksamheten helt anonymt. Utifrån denna bild får kommunen en transparent syn på den egna verksamheten.

Att få in "nytt blod" i arbetsgrupper är också något vi på BIP tagit fasta på. Kanske har ni behov av att bjuda in en affärskonsult till en arbetsgrupp för att få ett bollplank. Eller så har ni behov av en person som är expert på ledarskap och grupprocesser. Dessa människor finns på BIP och är alltid under sekretess.
 

Utbidningsfilmer

En kommun kan bestå av tusentals anställda. Vikten av att "uppdatera" människor blir större och större i takt med att kulturen omkring oss förändras.

Att skicka sin personal på utbildning är inte bara en kostnad för föreläsaren, utbildningslokal och fika. Den är mångfalt större om man räknar in vikarier och övertid efter kursen.

BIP har för detta ändamål tagit fram en serie utbildningsfilmer som förslagsvis läggs upp på ert intranät. Filmerna får användas fritt inom kommunen (knutet till ett organisationsnummer) och kan användas om och om igen under hur lång tid som helst.

Svårigheten med lärarledda utbildningar är just det att vissa kunde inte vara med på utbildningen. Vissa slutar och ersätts med ny personal och vissa kanske var nya och inte kunde ta åt sig kunskapen just i den situationen.

Med filmer kan man få kunskap när man har tid, när man har behovet och när det kommer ny personal och/eller vikarier.

Det finns idag ett "paket" med ett antal filmer exempelvis inom motivation, konflikthantering, professionalism, film för vikarier, målstyrning, feedback, grupprocesser, m.fl.

Alla filmer levereras tillsammans med ett separat utbildningsmateriel att använda ihop med filmen eller separat.

Tag gärna kontakt med oss på businpro@gmail.com för mer information om utbud, demofilm och priser.