Utbildningsfilmer

BIP producerar utbildningsfilmer som vänder sig till näringslivet, Yrkeshögskolor, kommuner och landsting. 

Vissa serier består av filmer som är mellan 30 - 45 minuter långa och vissa är runt 20 minuter. Filmerna levereras digitalt till kunden tillsammans med ett utbildningsmateriel. Filmerna kan användas hur många gånger som helst och hur länge som helst. Ett kostnadseffektivt sätt att utbilda stora mängder människor i viktiga ämnen.

Vi har idag filmserier om handledning, ledarskap, arbetsmiljö och försäljning.

Har ni andra ämnen ni önskar filmer inom, så producerar BIP filmer på uppdrag av kunden. Kontakta oss för prisuppgift.

Filmer från serien om handledning

Konflikthantering

Denna film handlar om hur den man förebygger och löser negativa konflikter i den professionella kulturen.

Filmen levereras tillsammans med ett utbildningsmateriel som kan användas ihop med filmen eller separat.

För prisuppgift, kontakta businpro@gmail.com.
 

Grupprocessen

Denna film handlar om hur en ny arbetsgrupp rör sig i steg mot att bli ett team.

Filmen levereras tillsammans med ett utbildningsmateriel som kan användas ihop med filmen eller separat.

För prisuppgift, kontakta businpro@gmail.com.

 

Målstyrning

Denna film handlar om hur man sätter motiverande mål med syfte att skapa framgång.

Filmen levereras med ett utbildningsmateriel som kan användas tillsammans med feilmen eller separat.

För prisuppgift, kontakta businpro@gmail.com.
 

Feedback

Denna utbildningsfilm handlar om hur man ger professionell feedback med syftet att utveckla.

Filmen levereras tillsammans med ett utbildningsmateriel som kan användas ihop med filmen eller separat.

För prisuppgift, kontakta businpro@gmail.com.
 

Motivation

Denna utbildningsfilm handlar om hur man skapar egenmotivation i människor och hur vi når en egen vilja.

Filmen levereras tillsammans med ett utbildningsmateriel som kan användas tillsammans med filmen eller separat.

För prisuppgift, kontakta businpro@gmail.com.
 

Professionalism

Denna utbildningsfilm reder ut begreppet runt ämnet professionalism och syftar till att skapa en tydlighet runt yrkesrollen.

Filmen levereras tillsammans med ett utbildningsmateriel som kan användas tillsammans med filmen eller separat.

För prisuppgift, kontakta businpro@gmail.com.
 

Söka LIA-plats

Denna film vänder sig till studenter inom Yrkeshögskola att söka sina egna praktikplatser och hur de når framgång.

Filmen levereras tillsammans med ett utbildningsmateriel som kan användas tillsammans med filmen eller separat.

För prisuppgift, kontakta businpro@gmail.com.