BIP har en uppsjö av utbildningar som är anpassade till människor i den professionella miljön i företag och organisationer. En utbildning kan vara allt från en kortare insats till projekt som pågår under lång tid. Vi är vana att anpassa oss efter önskemål och branschegenheter för att ni som kund skall få ut så mycket av en utbildningsinsats som möjligt.

 Vårt fokus ligger till 100% på att få människor att växa på jobbet. Antingen genom att sälja, leda eller agera på ett mer effektivt och smart sätt, men också genom att återfå motivationen att påverka sin yrkesroll i en positiv riktning. Vi är av tron att alla människor mår bra av att göra ett bra jobb.

Vi kan dela upp våra utbildningar i två områden. HR/PA och Handel. HR/PA omfattar en mängd utbildningar som stimulerar gruppens utveckling, ledarens förmåga och våra mänskliga egenskaper av kommunikation, m.m.
Handel omfattar allt från att skapa nöjda kunder, till konkret försäljning.


HR/PA

 • Chefskap för nya chefer
 • Ledarskap för etablerade chefer
 • Ledarskapspsykologi
 • Från grupp till team
 • Förändringsprocessen
 • Handledning / Coachning
 • Intern service
 • Konflikthantering
 • Presentationsteknik
 • Time management
 • Medarbetarskap


HANDEL
 • Avancerad försäljning
 • Strategisk säljledning
 • KAM - Key account manager
 • Affärspsykologi
 • Sälj för icke-säljare
 • Butiksförsäljning
 • Förhandlingsteknik
 • Kundservice
 • Säljutbildning för inköpare
 • Telefonförsäljning