BIP består av professionella föreläsare som arbetar som arbetar med olika former av utbildning till företag, kommuner, landsting, yrkeshögskolor och verksamheter som har behov av att utbilda sin personal.

Vi består av ett antal huvudlärare, men har också ett nätverk av föreläsare som har unika specialkompetenser. Samtliga lärare och föreläsare har en akademisk bakgrund, men primärt mångårig erfarenhet av att praktiskt arbeta med det ämne han eller hon utbildar inom.

Vårt fokus ligger inom områdena ledarskap, gruppdynamik och affärsmannaskap. Detta betyder i grunden att vi har ett starkt fokus på att utveckla människor i professionella verksamheter.Vi samarbetar med Frilans Finans Sverige AB.