Detta är Mats R. Nilson

Mats R. Nilson är föreläsare, utbildare, rådgivare och författare.

Mats praktiska erfarenhet kommer från att både ha arbetat med affärer och varit chef i ca 35 år. Med ca 17.500 affärsförhandlingar i "bagaget" såväl nationellt som internationellt, har Mats ett starkt fokus på det praktiska inom de ämnen han arbetar med. 

Mats har föreläst om affärsmannaskap och ledarskap i drygt 23 år och har utbildat tusentals människor inom de flesta branscher med stor framgång - från tjänsteföretag såsom konsultverksamheter, kommuner och banker, till butikskedjor och rena industriföretag.

Mats teoretisk kompetens ligger inom beteendevetenskap och marknadsföring. Dessa ämnen är en bas i Mats kompetens och fungerar som en förklaringsmodell till ett praktiskt agerande för framgångsrika chefer och affärsmän.

Med erfarenhet från internationella affärs- och ledarkulturer har Mats plockat det bästa från olika kulturer och sammanställt detta till konkreta verktyg som fungerar "i verkligheten".

Som författare har Mats skrivit en handfull böcker inom ledarskap och affärsmannaskap. Mats har också tillverkat läromedel till universitet.


Mats har erfarenhet av att utveckla bolag i följande:

  • - Skapa ökad omsättning och fler kunder
  • - Skapa en kultur av professionalism
  • - Skapa modiga och tydliga chefer
  • - Skapa en god arbetsmiljö
  • - Skapa god planering och effektivitet
  • - Skapa team
  • - Skapa en utvecklande kultur

m.m.