BIP - Utbildning, är en verksamhet som arbetar med kompetensutveckling för människor i den professionella rollen - såsom utbildning, föreläsning, utbildningsfilmer och rådgivning.


Vi är av tron att kunskap skapar avtryck i oss människor på så sätt att vi vågar förändra oss och anpassa oss efter nya förutsättningar.

BIP har ett starkt fokus på att skapa en miljö i verksamheter som gör att människor trivs och får arbetsglädje, samtidigt som hon arbetar effektivt såväl individuellt som i team.

Men allt detta kommer inte av sig självt. Vi människor måste gång på gång påminnas och ledas till den väg som skapar arbetsglädje. Vi måste också få ny kunskap kontinuerligt som gör att vi kan anpassa oss och bli följsamma med förändringar - snarare än att försöka motverka dem.

Kort och gott så utbildar vi människor att arbeta lite smartare!BIP samarbetar med Frilans Finans Sverige AB